Billack

mipamix
Öppna Mipa Mix 5.0

Mipa Mix - nyckel till rätt kulör

Mipa mix är lätt att använda och en hjälpande guide om du är osäker på vilken färg du ska beställa. Numera krävs dock att man skapar ett konto för kunna använda Mipa Mix Elite. Det är kostnadsfritt och lätt att registrera sig. I rullgardinen där det står Manufacturer:” väljer du bilmärke. I fältet ” Colour code:” skriver du i färgkoden. Tryck på ”Search” knappen och dina alternativ kommer upp. Det översta alternativet märkt med ”√ ” är originalkulör och det är alltid denna som levereras om inte annat anges. Till höger listas i vilken slags färg din kulör går att blandas i. Är det t.ex. ett ” √ ” Markerat under ”BC” går den att blanda i Baslack lösningsmedelsbaserad.
  • OC = 2K-Acryllack
  • BC = Baslack lösningsmedelsbaserad
  • WBC = Baslack vattenbaserad
  • PUR HS = 2K PUR-HS